De reizen van VNB worden begeleid door gemotiveerde vrijwilligers met een professionele instelling. Deze vrijwilligers worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, ingezet tijdens de bedevaarten naar Lourdes. Pelgrims die deelnemen aan een bedevaart verwachten immers kwalitatief goede begeleiding en verzorging. In principe kan iedereen - ongeacht ziekte of handicap - als pelgrim aan onze reizen deelnemen.

Inzet vrijwilligers
VNB waardeert in hoge mate de inzet en deskundigheid van haar vrijwilligers en prijst zich gelukkig dat er nog steeds voldoende belangstelling is voor dit soort werkzaamheden. De kwaliteit van de bedevaarten wordt immers verhoogd door hun gemotiveerde inzet. VNB streeft er dan ook naar vrijwilligers in te zetten in functies waarbij hun kwaliteiten en vaardigheden het beste tot zijn recht komen.

Dit kan een functie zijn in het pastoraat, in de zorg in het accueil of zorghotel, als arts, hotelleider of begeleider van de kinder- en jongerenreis of de 35-plus groep. Jongeren vormen een belangrijke groep binnen de bedevaarten. VNB wil dan ook zoveel mogelijk jongeren gelegenheid geven om als vrijwilliger met Lourdes kennis te maken.

Jongeren
Ben jij jong en wil jij als vrijwilliger mee naar Lourdes? Ook hiervoor biedt VNB mogelijkheden! Wanneer je ouder bent dan 18 jaar kan je mee als zorgvrijwilliger voor oudere pelgrims. Wanneer je ouder bent dan 28 jaar, kan je mee als groepsbegeleider in de kinder- en jongerenreis. In alle gevallen ontmoet je tijdens het werken en in je vrije momenten leeftijdsgenoten. Wij zorgen ervoor dat je Lourdes kunt ervaren op een manier die bij jou past.

Functietarief
Vrijwilligers die uiteindelijk worden aangesteld in functie betalen allen, ongeacht taak of functie, een (functie)tarief van € 309,00. Hiermee wordt voorkomen dat de tarieven voor de pelgrims onbetaalbaar worden.

Informatie
Heeft u vragen over het vrijwilligerswerk van VNB? Neem contact op met Anja Broess, telefoon (073) 681 81 23 en u ontvangt dan de nodige informatie!


Aanmelden
Klik hier om je als vrijwilliger aan te melden.