Werkveldcommissie Ieder werkveld kent een eigen commissie. De WVC Pastoraat handelen bestaat uit 5 leden. Deze leden worden door Bureau VNB gevraagd en aangesteld voor een periode van drie jaar. De WVC wordt aangevuld met een bestuurslid en een medewerker vanuit het Bureau. De werkveldcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over relevante onderwerpen van beleid van VNB. Deze adviezen worden aan de directie VNB gestuurd. Iedere commissie wordt geacht zich in eerste instantie te richten op beleidskwesties die het eigen werkveld aangaan. Daarnaast kunnen commissies adviseren over aspecten van beleid die niet het eigen werkveld betreffen. Het Bureau communiceert met de werkveldcommissie zo vaak als het Bureau VNB en/of werkveldcommissie dat nodig/zinvol achten.