Het primaire doel van de WVC Jongeren
De werkveldcommissie (WVC) Jongeren adviseert het bestuur VNB gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige activiteiten en adviseert de directie van VNB gevraagd en ongevraagd over uitvoeringsactiviteiten die het werkveld Jongeren aangaan. Daarnaast mag de WVC ook over vraagstukken betreffende een ander werkveld adviseren.

Wat betekent dat in de praktijk?
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” hoor je wel eens. De WVC is er zich van bewust dat de aanwas van jonge vrijwilligers én jonge pelgrims belangrijk is voor VNB. En daarom wil de WVC zich richten op díe zaken die voor hen belangrijk zijn.

Vrijwilligers
De WVC denkt na over de inhoud van de functies van jonge vrijwilligers in Lourdes. Over een goede balans tussen het werk in Lourdes en de vrije momenten. Over de verhouding tussen jonge vrijwilligers en oudere vrijwilligers. Over een goede begeleiding van jonge vrijwilligers die voor de eerste keer mee gaan. Kortom: de WVC behartigt de belangen van de jonge vrijwilligers door de volgende acties:
  • De WVC heeft de directie geadviseerd om voor elke jonge vrijwilliger die voor het eerst meegaan een buddy/maatje aan te stellen. Dit is met name belangrijk voor de vrijwilligers van de kinder- en jongerenreis en de 35+ groep.
  • De WVC heeft de directie geadviseerd doorstroming van verschillende functies in Lourdes te stimuleren. Dat wil zeggen dat jonge zorgvrijwilligers ook eens een kijkje kunnen nemen bij de kinder- en jongerenreis. En dat vrijwilligers van de kinder- en jongerenreis meer bekend worden met de 35+ groep. In de oktoberbedevaart in 2010 zijn hier concrete stappen in ondernomen: verschillende groepen vrijwilligers hebben een (half) dagje meegelopen in een andere functie. En dat beviel goed!
  • De WVC heeft een zogenaamde toolkit ontwikkeld, die door andere vrijwilligers gebruikt kan worden bij de werving van jonge zorgvrijwilligers. Deze toolkit is te vinden op het vrijwilligersgedeelte (via log-in) op de website.
Pelgrims
  • De WVC heeft de directie gevraagd een leeftijdsgrens te stellen voor jongeren in de kinder- en jongerenreis. Deze leeftijdsgrens is vastgesteld. Jongeren die in het jaar waarin ze meegaan 35 jaar worden, mogen voor de laatste keer mee in de kinder- en jongerenreis.
  • De WVC denkt na over een betere doorstroming van de 35+ groep bij de oudere jongeren van de jongerenreis. In de oktoberbedevaart in 2010 hebben deze jongeren een halve dag meegelopen met de pelgrims van de 35+ groep.
  • De WVC heeft een zogenaamde toolkit ontwikkeld, die door andere vrijwilligers gebruikt kan worden bij de promotie van de kinder- en jongerenreis en de 35+ reis. Deze toolkit is te vinden op het vrijwilligersgedeelte (via log-in) op de website.
Samenstelling WVC
De WVC jongeren is een afspiegeling van de verschillende doelgroepen van de WVC Jongeren. Zo vertegenwoordigen de leden van de Werkveldcommissie de jonge zorgvrijwilligers die werkzaam zijn in het Accueil of het zorghotel (ook wel bekend als Jong Lourdes), de groepsbegeleiders van de kinder- en jongerenreis en de groepsbegeleiders van de 35+ groep.

Wij stellen ons graag even voor:
Sepp van Loon, voorzitter           namens de kinder- en jongerenreis
Martine van Caulil, secretaris      namens Jong Lourdes
Stephan Emons                           namens de 35+ groep
Ruud Fokker                                namens het Bureau VNB
Maaike Greutink                           namens de kinder- en jongerenreis
Frank Mutsaers                           namens de VVNB
Joost van Vugt                            namens Jong Lourdes
Cees de Wit                                 namens het bestuur VNB