De werkveldcommissie Hotelleiding (WVC) is een adviesorgaan voor het bestuur van de VNB. De WVC Hotelleiding adviseert het bestuur VNB gevraagd en ongevraagd over beleidsmatige activiteiten en adviseert de directie van VNB gevraagd en ongevraagd over uitvoeringsactiviteiten die het werkveld Hotelleiding aangaan. Daarnaast mag de WVC ook over vraagstukken betreffende een ander werkveld adviseren.

De WVC wordt gevormd door hotelleiders op persoonlijke titel, die zijn voorgedragen door de VVNB en benoemd voor een periode van 3 jaar door het bestuur van de VNB, te verlengen met nog één periode van 3 jaar. De WVC wordt aangevuld met een bestuurslid en een medewerker vanuit het Bureau. Het minimale aantal leden van de WVC is 8.

De WVC heeft drie maal per jaar een reguliere vergadering. Daarnaast zijn er naar behoefte extra vergaderingen. De WVC is ook present bij de jaarlijkse Startdag van de VNB.

De WVC Hotelleiding bestaat uit (per 09-2011):

Ruud van Beest (voorzitter) Mascha Bonenkamp
Annelies Greunsven Patrick Janssen (secretaris)
Marjolein Kamer Irma van Loon
Wil van de Ven Joke Welling
Jos van Bussel (Bestuur) Nicolien Hendriks (Bureau)
 
Werkplan
Het afgelopen jaar heeft de WVC Hotelleiding een nieuwe start gemaakt. We hebben een werkplan voor 2012-2014 opgesteld met daarin 6
beleidspunten waaraan we de komende jaren gaan werken.
  1. De samenstelling en ontwikkeling van de groep hotelleiders:
  2. De invulling van andere bestemmingen dan Lourdes binnen (of buiten) de WVC.
  3. De invulling van de relatief nieuwe functie van Zorghotelleiding.
  4. De rol en taak van de WVC zelf.
  5. De reisevaluaties.
  6. Reisinformatie

We zijn al begonnen met een plan voor de samenstelling en ontwikkelingen van de groep hotelleiders. In de tweede helft van dit jaar gaan we invulling geven aan de rol en taak van de WVC. We willen in ieder geval de WVC meer bekend maken bij de hotelleiders en we willen de hotelleiders ook graag meer betrekken bij de WVC. We starten dan ook met een beleidsplan voor de zorghotelleiding.

Het werkplan is te downloaden via de vrijwilligerslogin op de VNB-website, onder Documenten>Informatie. Mocht je willen meedenken over een of meerdere onderwerpen uit ons werkplan of heb je ervaringen waar je aandacht voor wil vragen neem dan contact op met Patrick Janssen, secretaris van de WVC, , 0515-580870.