De Werkveldscommissie Bedevaartleider (WVC BL) heeft tot doel het bestuur VNB alsook de directie VNB gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsmatige aangelegenheden en uitvoeringsactiviteiten.

Bij bedevaarten is de Bedevaartleider de spil in de organisatie, het is dan ook daarom, dat juist de WVC BL in staat is om multidisciplinair te kijken naar de totale organisatie.
Tijdens de tweemaandelijkse overleggen worden ervaringen gedeeld van onlangs uitgevoerde bedevaarten en wordt er kritisch gekeken op welke vlakken de VNB aandacht moet besteden om bedevaarten in de ruimste zin te perfectioneren.

Sinds het ontstaan van de WVC BL heeft de commissie tal van projecten samen met het bureau VNB uitgevoerd, zo is de WVC BL nauw betrokken geweest bij o.a. de realisatie en de contents van de digitale VNB-snelweg, de implementatie van zorghotels, de VNB-lance en de grote bisdomreizen.

De commissieleden van de WVC BL hebben allen een zeer ruime Lourdes ervaring en hebben in het verleden als zorgvrijwilliger alle facetten van Lourdesbedevaarten doorlopen.

De WVC Bedevaartleiders bestaat uit de volgende personen:

Wilfred de Koning                    voorzitter
Cora Bartels                            secretaris
Jan Weevers
Inge te Brake
Pim van Loon
Mieke van Aalten
Lia Snoeren
Ruud Fokker                            namens Bureau VNB