In juni 2007 heeft de ledenraadvergadering van VNB ingestemd met de omzetting van de vereniging (VNB) naar de stichting (SVNB). Door de omzetting van vereniging naar stichting verviel het bestaansrecht van de Aartsbroederschap en werd deze daarom in juni 2008 opgeheven.
De ledenraadvergadering VNB stemde tevens unaniem vóór de oprichting van een vrijwilligersvereniging; de VVNB dus. 

Oprichtingsdatum: 11 februari 
Een drietal personen; Arian de Bekker, Jan van Oijen en Peter Wezenberg werden aangezocht om toe te treden tot het eerste bestuur van de 'nieuwe vereniging'. Op 11 februari 2008, precies 150 jaar na de eerste verschijning in Lourdes, is de VVNB statutair opgericht en werd de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Op 21 juni 2008 werd de oprichtingsvergadering van de VVNB gehouden in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de eerste ledenvergadering traden naast Arian de Bekker en Jan van Oijen ook Mieke van Aalten, Rosita Graumans,  Frank Mutsaers en Huub Smits toe tot het bestuur van de VVNB. De bestuurleden komen uit de verschillende werkvelden (hotelleiding, bedevaartleiding, zorgvrijwilliger, jongeren en afdeling VNB).
 
Doel VVNB
De VVNB wil nadrukkelijk een thuis zijn voor alle vrijwilligers van de VNB en in het bijzonder voor de oud-leden van de Aartsbroederschap O.L.V. van Zeven Smarten. Het eerste jaar is gebruikt om de VVNB in de steigers te zetten en een basis te leggen voor een bloeiende, daadkrachtige én stimulerende vereniging. De start is gemaakt en het bestuur van de VVNB hoopt daarom van harte dat er input komt van haar leden.
Immers; uw inbreng bepaalt onze agenda !
Laat het ons weten via post of mail (  en www.vvnb.nl )

Het bestuur van de VVNB bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter (tijdelijk) en PR: Mieke van Aalten
  • Secretaris: Jan van Oijen
  • Penningmeester: Huub Smits
  • Bestuurslid: Chris van Rooij
  • Bestuurslid en webmaster: Frank Mutsaers

Samen maken we de VVNB!