Sinds 2011 moet iedere Nederlandse middelbare scholier een maatschappelijke stage lopen en zo kennis maken met de samenleving door er een onbetaalde bijdrage aan te leveren. In 2013 biedt VNB tijdens iedere TGV-reis jongeren de gelegenheid om hun maatschappe­lijke stage in te vullen als zorgvrijwilliger in Lourdes.

De maatschappelijke stage is door het kabinet verplicht gesteld voor iedere middelbare scholier. De stage biedt scholieren de mogelijkheid om iets te doen voor een ander en zo meer betrokken te raken bij de maatschappij. Het is feitelijk maatschappijleer in de maatschappij.
VNB wil jongeren de mogelijkheid bieden om tijdens een bedevaart naar Lourdes invulling te geven aan deze maatschappelijke stage. Een jongere wordt tijdens zo’n stage beschouwd en dus ook behandeld als zorgvrijwilliger, werkzaam in het Accueil of in een zorghotel. Mogelijke taken zijn het duwen van rolstoelen, het serveren van maaltijden, winkelen en andere sociale activiteiten ondernemen met pelgrims. Een jongere wordt niet ingezet op zorgtaken. De jongeren vormen een aanvulling op de gangbare aanstellingsnorm van vrijwilligers en worden dus boventallig ingezet. Pelgrims zijn niet afhankelijk van de maatschappelijke stagiaires. Gedurende het verblijf in Lourdes worden de stagiaires begeleid door een mentor jongeren of mentor nieuwelingen.

Data, prijzen en informatie
In de reis die in 2013 per TGV naar Lourdes vertrekt zijn tien plaatsen gereserveerd voor maatschappelijke stagiaires. De reis vindt plaats van woensdag 22 mei tot en met dinsdag 28 mei 2013. In de reis per vliegtuig of bus worden op individuele basis maatschappelijke stagiaires ingezet. De jongeren betalen voor een reis het vrijwilligerstarief van VNB. Een jongere moet in de regel 16 of 17 jaar oud zijn om als zorgvrijwilliger mee te gaan. Wanneer een potentiële stagiaire jonger is, moet contact worden gezocht met VNB. In principe geeft VNB voorrang aan ‘oudere’ jongeren. Een maatschappelijke stage naar Lourdes moet altijd ondersteund worden vanuit de school en/of de parochie.
 
Kijk voor meer informatie op de website www.vnbreizen.nl of neem contact op met Anja Broess van VNB via [email protected] of (073) 681 81 11.