Uw steun is hard nodig!


Ook VNB is een goed doel, zoals Nederland er vele kent. VNB is voor de continuïteit van haar werk afhankelijk van giften en donaties. Wij willen bedevaarten blijven organiseren voor jong en oud, gezonden en zieken. Uw steun en hulp zijn daarvoor hard nodig. Heeft u er daarom wel eens over gedacht om tijdens uw leven of na uw dood een deel van uw vermogen aan VNB te schenken? Soms beschikken mensen door omstandigheden niet over de financiële middelen om een bedevaart zelf te bekostigen. Graag wil VNB ook voor hen een bedevaart mogelijk blijven maken. U kunt ons helpen om dit werk voort te blijven zetten zodat geen enkele pelgrim om financiële redenen hoeft af te zien van een bedevaart.

U kunt ons op meerdere manier steunen: door middel van een gift, een periodieke schenking, een legaat of erfstelling. Giften voor een goed doel, dus ook voor VNB, zijn aftrekbaar van de belastingen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen en de omvang van de gift.

Informeer ook eens bij een notaris naar de mogelijkheden om uw wensen notarieel vast te leggen. Een eerste oriënterend gesprek is veelal gratis. Voor algemene informatie kunt u ook bellen met de notaristelefoon 0900 346 93 93 of kijk op www.notaris.nl .

Als u overweegt om een goed doel te steunen, dan is VNB een goede keus. Onze pelgrims zullen u dankbaar zijn. Uw bijdrage is welkom op giro 111 5555 t.n.v. VNB te ’s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om VNB financieel te steunen, of bel met Jos van Bussel (073) 681 81 14.


Ondersteuningsfonds VNB
Als er geen contactpersoon van een afdeling van VNB actief is in uw omgeving, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op financiële ondersteuning door het ondersteuningsfonds van VNB zelf. Vraag telefonisch informatie over de mogelijkheden en op welke wijze u in aanmerking kunt komen voor een bijdrage. Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage wordt nadere informatie gevraagd om te beoordelen of het verzoek terecht wordt gedaan. Een pelgrim kan in principe eenmaal per drie jaar in aanmerking komen voor een bijdrage.

Een verzoek om financiële ondersteuning wordt niet meer in behandeling genomen als de inschrijving voor de bedevaart al heeft plaatsgevonden.

Neem voor uw vragen over het ondersteuningsfonds van VNB contact op met Anja Broess-van de Kamp, telefoon (073) 681 81 23 (tijdens kantooruren, op maandag, woensdag en vrijdag).Afdelingen VNB

Contactpersonen afdeling VNB
Verspreid over Nederland zijn in veel parochies contactpersonen werkzaam om belangstellenden dicht bij huis uitgebreid te informeren over de reizen van VNB en de mogelijkheden om op bedevaart te gaan. Deze contactpersonen beantwoorden al uw vragen, adviseren u desgewenst bij het maken van keuzes en helpen met het invullen van de (digitale) aanmelding. Dit kan telefonisch, maar vaak ook bij u thuis. Indien er bij u in de buurt een contactpersoon is dan kunt u rechtstreeks contact opnemen.


Financiële steun door de afdeling

De contactpersonen van de afdelingen zamelen vaak geld in om pelgrims uit de eigen parochie te ondersteunen voor wie een bedevaart financieel wat hoog gegrepen is.

Aanvragen kunnen bij de contactpersoon worden ingediend. Ze worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage wordt nadere informatie gevraagd om te beoordelen of het verzoek terecht wordt gedaan. Als regel geldt dat een pelgrim eenmaal per drie jaar in aanmerking kan komen voor een bijdrage.

Een verzoek om financiële ondersteuning wordt niet meer in behandeling genomen als de inschrijving voor de bedevaart al heeft plaatsgevonden.

Is er in uw eigen parochie of woonplaats nog geen contactpersoon actief en heeft u interesse om uw enthousiasme over bedevaarten en pelgrimstochten verder uit te dragen? Neem voor uw vragen over de afdelingen van VNB contact op met Roosmarie Manders-Spanjers, telefoon (073) 681 81 25 (tijdens kantooruren, niet op vrijdag). Zij informeert u graag over de mogelijkheden.