ANVR Reisvoorwaarden
VNB (KvK 40476736) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
 
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- of Deel B –Boekingsvoorwaarden-) en overige informatie, en daarmee akkoord gaat.
 
De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De uitgebreide brochure 'ANVR-Consumentenvoorwaarden en ANVR Informatiebrochure' wordt bij de bevestiging (factuur) van uw aanmelding toegezonden. Daarin staan de reisvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden en andere belangrijke informatie afgedrukt.
www.anvr.nl

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Touringcars hebben voor alle drie de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereogeluidsinstallatie en airconditioning. Voor de specifieke verschillen: http://www.sktb.nl/.
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.
 
Stichting Garantiefonds Reisgelden
VNB (KvK 40476736) is aangesloten bij SGR.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
www.sgr.nl
 
Calamiteitenfonds
VNB (KvK 40476736) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

www.calamiteitenfonds.nl
 
Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties
VNB is lid van de NBAV. De NBAV behartigt enerzijds de belangen van de aangesloten leden, anderzijds zet zij zich in voor integratie en emancipatie van de reiziger met functiebeperkingen en maakt zij het reisaanbod en de aangepaste vakantieaccommodaties voor hen inzichtelijk. De kwaliteit van de aangesloten organisaties en de accommodaties wordt getoetst aan de keurmerkcriteria van de NBAV.
De NBAV brengt elk jaar een vakantiegids uit voor mensen met een beperking. Bestel hier de Blauwe Gids, dé vakantiegids voor mensen met een beperking.
www.nbav.nl
 
Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT) 
VNB steunt actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. VNB nodigt u uit met ons alert te zijn en seksueel misbruik van kinderen te melden. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.
http://www.meldkindersekstoerisme.nl/.