Tijdens een reis van VNB staan religie, beleving en ontmoeting centraal bij het invullen van het bedevaartprogramma. Een bijzondere ontmoeting kan een bedevaart of pelgrimage extra betekenis of dimensie geven; nieuwe indrukken bieden inspiratie en energie. Een échte ontmoeting heeft niets van ‘moeten’; het is een onverwacht en spontaan gebeuren die je niet kunt verklaren. Dit kunnen verschillende soorten ontmoetingen zijn.
 
Ontmoeting met jezelf
Op de eerste plaats is dit een ontmoeting met jezelf. Letterlijk afstand nemen van uw dagelijks leven door op bedevaart te gaan, kan bijdragen aan het vinden van rust en het ontwikkelen van bepaalde inzichten die nodig zijn om tot beslissingen te komen of nieuwe kracht op te doen. Jezelf ontmoeten is in de spiegel van je hart kijken. Op reis gaan naar een betekenisvolle bestemming kan uw blik verhelderen om zaken die er werkelijk toe doen weer scherper te onderscheiden.
 
Ontmoetingen met anderen
Heilige plaatsen bezoeken betekent vele ontmoetingen met anderen: reisgenoten, mensen van allerlei nationaliteiten of toevallige voorbijgangers. Mensen die je raken, aan het denken zetten, verwonderen, ontroeren of aan het lachen maken. Verschillende mensen die elkaar al dan niet toevallig ontmoeten beleven samen bijzondere momenten. Iemand écht ontmoeten is immers meer dan iemand tegenkomen en jezelf herkennen in de ander. Mensen voelen zich ‘thuis’ bij elkaar. Een dialoog tussen mensen, ziek en gezond, kan verdieping geven aan uw eigen overtuigingen en kostbare ontmoetingen en contacten tot stand brengen. Een ontmoeting in Lourdes laat zijn sporen na.
 
Ontmoeting met die Ander
Een bedevaart of pelgrimage kan ook een ontmoeting met die Ander betekenen, met God. Lourdes wordt bijvoorbeeld vaak omschreven als een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Als een plek waar Maria heel dichtbij is. Lourdes geeft binding met uw geloof, met de bijbel, met het onzichtbare, het onzegbare. Ook u kunt tijdens een bedevaart of pelgrimage uw geloof verdiepen. Hiervoor wordt tijdens alle reizen de mogelijkheid tot pastorale begeleiding geboden.
 
Programma met tijd voor bijzondere ontmoetingen
Mensen gaan op pelgrimstocht om met elkaar verder te geraken, letterlijk, maar wellicht ook in spirituele zin. Hierbij gaan ontspanning, geloofsbeleving en verdieping hand in hand. VNB biedt u een weloverwogen en tevens flexibel programma met ruimte voor uw persoonlijke wensen en tijd voor bijzondere ontmoetingen.
Iedereen kan mee op bedevaart naar Lourdes: jong of oud, ziek of gezond, gelovig of niet gelovig. Open staan voor nieuwe ontmoetingen is een voorwaarde, gebaseerd op respect en interesse voor elkaar.
De reizen naar de andere bestemmingen zijn slechts geschikt voor pelgrims die goed ter been zijn.

Een bedevaart of pelgrimage met VNB is ‘betekenisvol ontmoeten’; met jezelf, met anderen, met die Ander. U bent van harte welkom!