Aan de voorbereiding en uitvoering van de reizen besteden de medewerkers van VNB en de vele deskundige vrijwilligers de uiterste zorg. VNB streeft naar een voortdurende verbetering van haar reizen en is uiteraard altijd geïnteresseerd in uw bevindingen. Elk jaar krijgen we vele hartverwarmende reacties van deelnemers die ons stimuleren op deze wijze verder te gaan. Ondanks de door VNB bestede zorg aan uw reis kan het echter voorkomen dat zich een probleem voordoet. U wordt te allen tijde verzocht dit direct ‘bij de bron’ aan te kaarten, zodat zo enigszins mogelijk ter plaatse een oplossing kan worden gezocht.

Indien u vervolgens daartoe toch nog aanleiding mocht hebben, kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor zelf een brief/e-mail schrijven of dit klachtenformulier gebruiken.

Het klachtenreglement wordt op verzoek kosteloos toegezonden of anderszins ter beschikking gesteld.